Firmy i branże funkcjonują niekiedy w bardzo specyficznych warunkach. Wysoka lub niska temperatura oraz obecność smarów, olejów a nawet kwasów sprawiają, że należy przedsięwziąć odpowiednie zasady postępowania. Odnoszą się one do kwestii poruszania się po obiekcie, współpracy pomiędzy pracownikami a innymi osobami, przewozem rozmaitych towarów. Takie sytuacje nie są wbrew pozorom rzadkością. Widać to doskonale na przykładzie lokali gastronomicznych, ubojni oraz warsztatach mechanicznych, wulkanizacjach i rozmaitych przedsiębiorstwach. Odpowiednie zasady pozwalają minimalizować ewentualne ryzyko oraz stwarzane niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

Warto zaznaczyć, że obok przepisów krajowych, wiele firm obowiązują regulacje o charakterze międzynarodowym. Dzięki temu mogą one jednak prowadzić działalność handlową z zagranicznymi partnerami. Ujednolicone przepisy, które są spójne w poszczególnych dziedzinach umożliwiają takie postępowanie. Jednocześnie niezmiernie istotne są regulacje odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Kluczowe stają się tu między innymi zagadnienia czasu pracy oraz wyposażenia pracownika w odzież i środki ochrony osobistej. Jest to bardzo poważna kwestia, szczególnie w sytuacji, kiedy wiąże się ona z niebezpiecznymi lub uciążliwymi substancjami. Najważniejsza w ich przypadku staje się odporność oraz stosunkowa łatwość w utrzymaniu w czystości. Stawia się przed nimi wysokie oczekiwania, szczególnie, że mają w wielu przypadkach chronić pracowników. Gogle, okulary a nawet odpowiednie słuchawki, nauszniki są odpowiedzialne za minimalizowanie skutków oddziaływania dźwięków oraz cieczy i innych mazi. Wymusza to posiadanie atestów. Do tego wszystkiego firma powinna zostać przygotowana zarówno pod kątem merytorycznym oraz praktycznym. Obecnie można je uzyskać ze strony firm doradczych. Wyposażenie w odzież oraz dodatkowe środki ochrony znajdziemy najczęściej w sklepach z bhp, które funkcjonują również w Internecie.