Firmy bardzo często działając w poszczególnych segmentach rynku korzystają z rozmaitego wsparcia. Jest tak z kilku powodów. Najczęściej w grę wchodzą finanse, czas i inne oszczędności. Pomoc ze strony biur rachunkowych, księgowych, adwokatów i innych specjalistów zatrudnianych jako zewnętrzne wsparcie, zapewnia takie właśnie rozwiązania. Pod wieloma względami staje się to bardzo opłacalne. Taka pomoc potrafi znacząco obniżyć koszty działania a jednocześnie zapewnić profesjonalne wsparcie w wielu działach. Dotoczy to zarówno zawieranych umów, nabywanego sprzętu, szkoleń dla pracowników a nawet ich wyposażenia w narzędzia, odzież i inne osobiste sprzęty.

W przypadku tych ostatnich zagadnień bardzo często związane są one z zasadami bezpieczeństwa. Rzadko można spotkać się tu z dowolnością ich stosowania. Każde miejsce pracy musi spełniać pewne normy a osoba a stanowisku powinna być przeszkolona we właściwy sposób. Wówczas minimalizuje się ryzyko, że swoim postępowaniem zagrozi sobie lub innym pracownikom. Wymusza to w efekcie konieczność przeprowadzania wspomnianych szkoleń. Ich efektem powinna być dokumentacja, która potwierdza ich odbycie. Jest to oczywiście konieczne w razie kontroli lub innych zdarzeń. Warto, więc dbać by tak i inne dokumenty były na bieżąco uzupełniane i prowadzone we właściwy stylu. Pracownicy na poszczególnych stanowiskach powinni również posiadać odpowiednią odzież. Uchroni ona ich przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami ciała lub organów. Wypadki w pracy powinny być rzadkością i od zawsze dąży się do ich minimalizacji. Pomocne są tu wprowadzane zasady oraz przepisy, charakterystyczne dla poszczególnych zakładów. Odzież powinna zostać dobrana do pracownika w taki sposób by była dopasowana do jego zadań, co wiąże się również z zapewnieniem mu odpowiedniej ochrony.